Et giftfrit landbrug og mere vild natur

Den mest simple og billigste vej til et bæredygtigt landbrug at udtage de mindst driftige jorder af traditionel omdrift og omdanne dem til alternativ ekstensiv drift, dvs. skov eller anden fri natur. Derfor er udtagning en hjørnesten i vores landbrugs- og naturpolitik.

Morten Kjær Sørensen

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.